C kategória bemutatása

2013-május-19 (vasárnap) 00:03:58 | Kategória: C

C kategória bemutatása

A C kategória fogalma (Tehergépkocsi vezetői engedély)

Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen jármű vezetésére jogosít fel a C kategóriás jogosítvány?

Nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még "C1" alkategóriás gépkocsi, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség;
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik (kivéve, ha a "B" kategóriában és a "C" kategóriában együtt vizsgázik).

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 80 óra 
Közlekedési ismeretek 
Gépkocsivezetés elmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás

Járművezetési gyakorlat:
Alapoktatás 6 óra 
Főoktatás 23 óra: (városi 15 óra), (országúti 4 óra), (hegyvidéki 2 óra), (éjszakai 2 óra)

Gyakorlat (vezetés) összesen: 29 óra

A kötelezően előírt elmélet és gyakorlat össz. óra száma: 109 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak

Aki szóbeli vagy írásbeli elméleti vizsgát kér, annak költsége: 6.000 Ft

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga

4,600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4.400 Ft

Rutin gyakorlati vizsga

3.500 Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga

11.000 Ft

Összesen

32.700 Ft

Egy éven belül szerzett "C1" alkategóriával rutin (3.500 Ft.+ forgalmi vizsga (11.000 Ft.)

14.500 Ft

 

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő C kategóriás vezetői engedély

„C" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.


Az információk részben a Nemzeti Közlekedési Hatóság (http://www.nkh.hu/Lapok/default.aspx) honlapjáról származnak.

VisszaTovábbi cikkek