C1 kategória bemutatása

2013-május-19 (vasárnap) 00:02:07 | Kategória: C1

C1 kategória bemutatása

A C1 kategória fogalma (Tehergépkocsi vezető engedély, alkategória)

Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen jármű vezetésére jogosít fel a C1 kategóriás jogosítvány?

Nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A "C1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max. 750 kg), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség;
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik (kivéve, ha a "B" kategóriában és a "C1" alkategóriában együtt vizsgázik).

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 80 óra 
Közlekedési ismeretek 
Gépkocsivezetés elmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás

Járművezetési gyakorlat:
Alapoktatás 6 óra 
Főoktatás 13 óra: (városi 7 óra), (országúti 2 óra), (hegyvidéki 2 óra), (éjszakai 2 óra)

Gyakorlat (vezetés) összesen: 19 óra

A kötelezően előírt elmélet és gyakorlat össz. óra száma: 99 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás számítógépes vizsga.

Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak

Aki szóbeli vagy írásbeli elméleti vizsgát kér, annak költsége: 6.000 Ft.

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

4.600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga

4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4.400 Ft

Rutin gyakorlati vizsga

3.500 Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga

11.000 Ft

Összesen

32.700 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

 

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő C1 kategóriás vezetői engedély

„C1" alkategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.


Az információk részben a Nemzeti Közlekedési Hatóság (http://www.nkh.hu/Lapok/default.aspx) honlapjáról származnak.

VisszaTovábbi cikkek