Közlekedési szabálysértési bírságok 2013

2013-július-11 (csütörtök) 12:08:53 | Kategória: Hasznos

Közlekedési szabálysértési bírságok 2013

Az alábbi táblázatból kikereshető, hogy a hatályban lévő, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet alapján mennyi büntetést kell fizetni az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság esetén.

 

 

Megnevezés, cselekmény A megszegett jogszabályi rendelkezés Helyszíni bírság összege Pénzbírság összege

 

Ittas vezetés
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek Szabs. tv. 217. § a) pont 15.000 Ft 30.000 Ft
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, de 0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem haladja meg, vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek Szabs. tv. 217. § a) pont 20.000 Ft 40.000 Ft
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,80‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek Szabs. tv. 217. § a) pont 25.000 Ft 50.000 Ft
Vezetésének átengedése olyan személynek, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van Szabs. tv. 217. § b) pont 25.000 Ft 50.000 Ft

 

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
Az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet: a továbbiakban: KRESZ) 28. § (1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés; 31. § (5) és (8) bekezdés b) pont; 42. § (1) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
Az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és (3) bekezdés 15.000 Ft 30.000 Ft
Az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pontja; 34. § (8) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft

 

Engedély nélküli vezetés
Az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont 45.000 Ft 90.000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriával KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont 35.000 Ft 70.000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal KRESZ 4. § (2) bekezdés 25.000 Ft 50.000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriával KRESZ 4. § (2) bekezdés 20.000 Ft 40.000 Ft
A járművezető utánképzésen történő részvételének hiánya miatt szünetel a vezetési jogosultság KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont 45.000 Ft 90.000 Ft

 

Érvénytelen hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel való közlekedés
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 20.000 Ft 40.000 Ft
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta meg KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 25.000 Ft 50.000 Ft
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 30.000 Ft 60.000 Ft

 

Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés
Megkülönböztető fényjelzést, vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés 20.000 Ft 40.000 Ft
A megkülönböztető fényjelzés, vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása Szabs. tv. 223. § b) pont 15.000 Ft 30.000 Ft

 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés h)–m), o-u), y), z/1 pont; 18. § (1) bekezdés c), k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. § (2) bekezdés; 31 § (1)–(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés b) pont; 48. § (9) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 48. § (7) bekezdés 15.000 Ft 30.000 Ft
Megállás a "Megállni tilos" jelzőtábla hatálya alatt KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Várakozás a "Várakozni tilos" a jelzőtábla hatálya alatt KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
A "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
A megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (3) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás KRESZ 15. § (5) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése KRESZ 15. § (6) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése KRESZ 15. § (7) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése KRESZ 15. § (7) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó járművet elszállítását lehetővé teszi KRESZ 15. § (9) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
A mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont 50.000 Ft 100.000 Ft
Megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon KRESZ 37. § (4) bekezdés 20.000 Ft 40.000 Ft
Megállás "az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban" szabály megszegésével KRESZ 40. § (1) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
Megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad KRESZ 40. § (2) bekezdés 10.000 Ft 20.000 Ft
Megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont 15.000 Ft 30.000 Ft
Megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont 20.000 Ft 40.000 Ft
Megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont 15.000 Ft 30.000 Ft
Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont 25.000 Ft 50.000 Ft
Megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont 15.000 Ft 30.000 Ft
Megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont 15.000 Ft 30.000 Ft
Megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont 20.000 Ft 40.000 Ft
Megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont 20.000 Ft 40.000 Ft
Megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont 15.000 Ft 30.000 Ft
Megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
A jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont 15.000 Ft 30.000 Ft
Megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont 10.000 Ft 20.000 Ft
Várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont 10.000 Ft 20.000 Ft

 

Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése
A közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) bekezdés; 70. § (3) és (5) bekezdés; 93. § (2) bekezdés; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés; 15.000 Ft 30.000 Ft

 

Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrássokkal való megsértése
Szmogriadó elrendelése esetén, vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat, vagy intézkedések megsértése Szabs. tv. 230. § 15.000 Ft 30.000 Ft

VisszaTovábbi cikkek

Közlekedési szabálysértési bírságok 2013 című cikkhez hasonló írás: Sebességhatárok 2013