Mivel mit vezethetek?

2013-június-25 (kedd) 16:52:08 | Kategória: Hasznos

Mivel mit vezethetek?
Nemzetközi kategóriák
a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár
legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár
legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár
A motorkerékpár legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), illetve hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében
motorkerékpár
 • a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van
 • az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény
 • az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot
az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
az autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van, valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
a "B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a "B" járműkategóriában meghatározottak kivételével
a "C1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege sem haladja meg a vonó jármű saját tömegét
a "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
"D1+E": a "D1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják
a "D" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják
Nemzeti kategóriák
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű
 • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
 • lassú jármű és pótkocsi
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű hajtására
 • segédmotoros kerékpár
 • állati erővel vont jármű
 • hajtására kerti traktor (16. életév betöltése után)
 • trolibusz
 • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
 • segédmotoros kerékpár
 • lassú jármű és pótkocsi
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű hajtására
"V" kategória
 • villamos
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű hajtására
B kategóriával vezethető járművek
személygépkocsi és kistehergépkocsi,
amennyiben a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kg-ot, a szállítható személyek száma a vezetővel együtt nem több mint kilenc
a fent említett gépkocsik, pótkocsival
ha:
 • a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 750 kg-ot.
 • (tehát ez esetben a két jármű összsúlya akár 3500+750= 4250 kg is lehet!)
 • a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 750 kg-ot, akkor
 • a két jármű együttes megengedett össztömege nem lehet több 3500 kg-nál, de a pótkocsi megengedett legnagyobb tömege nem haladhatja meg a vonó jármű saját tömegét.
mezőgazdasági vontató
mezőgazdasági vontató, könnyű pótkocsival
lassú jármű
lassú jármű pótkocsival (nehézzel is)
segédmotoros kerékpár
Max. 50 cm3 hengerűrtartalom
állati erővel vontatott jármű
kerti traktor
Kezdő vezetői engedély
Aki első alkalommal szerez Nemzetközi kategóriába tartozó vezetési jogosultságot, annak a vezetői engedélye a kiadás időpontjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedély minősítést bejegyzik a jogosítványba. A kezdő minősítést a két év elteltével a jogvesztő hatályú, kivéve ha a minősítést a lejárat előtt meghosszabbították.
Kezdő vezetői engedéllyel nem vontathatunk pótkocsit és egyéb vontatmányt (elromlott járművet lehet).
Motorkerékpáron pedig nem szállíthatunk személyt.
Nemzetközi vezetői engedély
Ha nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi országban nem jogosít járművezetésre, a közlekedési igazgatási hatóságtól (körzetközponti jegyzőtől) nemzetközi vezetői engedély kiadását kell kérni.
A nemzetközi jogosítvány azonban csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.
A nemzetközi vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján adja ki, érvényesíti vagy cseréli ki, illetve megrongálódás, eltűnés esetén pótolja
Ideiglenes vezetői engedély
A vezetői engedély, a járművezetői engedély eltűnése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén a kérelemre, a közlekedési igazgatási hatóság (körzetközponti jegyző) ideiglenes vezetői engedélyt adhat ki. Az engedély kiadásához
 • amennyiben a nyilvántartásból nem állapítható meg
 • igazolni kell az egészségi alkalmasságot, pályaalkalmasságot.

Az ideiglenes vezetői engedéllyel kizárólag belföldön lehet járművet vezetni.

VisszaTovábbi cikkek

Mivel mit vezethetek? című cikkhez hasonló írás: Milyen költségekkel számoljunk a jogosítvány megszerzéséhez?